Інша інформація

Протокол Загальних зборів акціонерів 17.11.2023, Протокол про підсумки голосування
Повідомлення про Загальні збори акціонерів, що відбудуться 27.04.2023
Протокол Загальних зборів акціонерів 14.12.2022
Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів 14.12.2022
Повідомлення про Загальні збори акціонерів, що відбудуться 14.12.2022
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19.04.2021
Повідомлення про Загальні збори акціонерів, що відбудуться 22.04.2021
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19.12.2020
Повідомлення про Загальні збори акціонерів, що відбудуться 23.12.2020
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.04.2019